De startlijst voor de springwedstrijd van zondag 3 juli is bekend.

Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is €6,00 voor de pony's en €7,00 voor de paarden. Dit kun je tijdens de wedstrijddag betalen.

Als je op de startlijst staat maar je kunt niet komen, kun je het inschrijfgeld achteraf betalen bij Tamira Kuipers of Hilda van der Galiën.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent.

De pony's starten om 14:00 uur
De paarden starten om 18:30 uur

Pony's:

Klasse B (start om 14:00 uur)

1. Johanna Machiela Lizzy
2. Valentina van Kleef ?
3. Silke Palma Cindy
4. Pietrik van Dijk Margriet
5. Ilja Visser Fardau
6. Elles van Tuinen Cindy
7. Lieke Sinnema Boy
8. Ylse Dijkstra Linda
9. Esther Wierda Lizzy
10. Sandra v/d Velde Cindy
11. Leah v/d Veen Margriet
12. Chantal Elling Jerica
13. Jackelyne Kooistra Fardau
14. Miriam Overman Lizzy
15. Justa Atema Margriet
16. Esmée Spinhoven Snuitje
17. Grietine v/d Plaats Lizzy
18. Emmy Rinkema Fardau
19. Kianne Plantinga Romana
20. Oda Bak Amazing
21. Marco Wierda Linda
22. Séanne Duinstra Cindy
23. Isanne ten Have Alinda
24. Jocelyn Kuijper Margriet
25. Janna de Boer Jim
26. Femma Haan Linda
27. Mariska Hermsen Margriet

Klasse L / M (start aansluitend aan klasse B)

1. Rikst Miedema Jim
2. Ytje Weima Jannes
3. Jennie de Vries Cindy
4. Romy Wiersma Harry
5. Melanie Terpstra Lizzy
6. Masha Ahmetasevic Jannes
7. Lydia Bolding Alinda
8. Elena Antonescu Lizzy
9. Lotte Jansma Matcho
10. Julia Vos Jannes
11. Hildegard de Vries Calypso
12. Jet Velzeboer Margriet
13. Sigrid Dijkstra Misty
14. Tanja de Vries (M) Glamour
Prijsuitreiking!!!

Klasse BB (start om ± 16:00 uur)

1. Kim van Weelden Snuitje
2. Manouk van Schepen Boy
3. Vera de Grijs ?
4. Nathalie Halma Snuitje
5. Silke Miedema Boy
6. Monique Onderstijn Snuitje
7. Iris de Bree Linda
8. Selina Visser Fardau
9. Iris Dijkmeijer Boy
10. Suzanna Zijlstra Cindy
11. Sophie de Kruijf Snuitje
12. Puck Kamstra Fardau
13. Nynke Holwerda Boy
14. Hilda Voolstra Tommy
15. Lisa Jensma Snuitje
16. Amarens v/d Weerdt Boy
17. José de Grijs Linda
18. Rianne Andela Fardau
19. Dana Mirne Wijnsma Tommy
20. Robbin Atema Sam
21. Marrit Venema Snuitje
22. Marjolein Veenstra Lizzy
23. Aniek Papa Heidie
24. Angelique Vonk Fardau

Klasse C (start aansluitend aan klasse BB)

1. Corine Tolsma Snuitje
2. Adrienne Anthony Margriet
3. Sjoke Andele Macho
4. Quinty Spinhoven Snuitje
5. Myra v/d Horst Boy
6. Cicile del Grosso Fardau
7. Anniek v/d Horst Tommy
Prijsuitreiking!!!

Paarden:

Klasse BB (start om 18:30 uur)

1. Lydia Venema Lady
2. Angela Dijkstra Uharon
3. Froukje Teitsma Ytsje
4. Jos Dijkmeijer Rachel
5. Naomi Bouma Zazabanda

Klasse B

1. Cindy v/d Weideven Lady
2. Folkert v/d Galiën Valentino
3. Laura Bakker Jannes
4. Carmen Bokma Lady
5. Bianca Bakker Rolinda
6. Henk Jonker Rachel
7. Renze Pieter Veltman Run
8. Nynke Papa Rolinda
9. Jacob Vriese ?
10. Katharina Tolsma Uharon
11. Flora Rosenbrand Run

Klasse L

1. Rixt Talsma Jannes
2. René Bakker Zazabanda
3. Jildou Bruggeling Valentino
4. Geertje Hoogland Rachel
5. Mariska Westmaas Nandor

Klasse M

1. Oscar Brouwer Uharon
2. René Kuipers Serena
Prijsuitreiking!!!