Om het verloop van de wedstrijden zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen, zijn er spelregels opgesteld in de vorm van reglementen. Deze reglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gehouden met de officiële reglementen van de KNHS.

De reglementen zijn opgedeeld in drie documenten:

  • Het Algemeen wedstrijdreglement. Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op alle georganiseerde wedstrijden.
  • Het disciplinereglement Dressuur. Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op de georganiseerde dressuurwedstrijden.
  • Het disciplinereglement Springen. Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op de georganiseerde springwedstrijden.

Daarnaast is er een reglement opgesteld voor de competitie voor de beste spring- en dressuurruiter van het seizoen.

De reglementen zijn via de onderstaande links te downloaden.